Trung Tâm Giáo Dục Thánh Giuse

Nội Quy

Nội Quy là để tăng cường sự học tập, cung cấp một môi trường tốt cho học sinh, và khuyến khích học sinh biết tôn trọng mình, những người lãnh đạo, giáo viên và nhân viên phục vụ.

Trách nhiệm Học Sinh
 1. Đi học đúng giờ theo chương trình của Trung Tâm đã ấn định: 9:40 sáng.
 2. Luôn mặc quần áo sạch sẽ và kín đáo, đầu tóc gọn gàng. Khi mặc đồng phục Thiếu Nhi Thánh Thể phải bỏ áo vào quần, cổ đeo khăn quàng theo ngành.
 3. Khi đi học, phải mang sách, bút, vở, và bài làm (home work) tại nhà.
 4. Luôn tôn trọng Giáo Viên, những người lãnh đạo và các bạn - Không nói chuyện khi giờ học bắt đầu.
 5. Không được nói tục, không la ó lớn tiếng làm mất trật tự. Không đánh nhau, không lấy đồ đạc của người khác.
 6. Không sử dụng điện thoại di động, hoặc các loại trò chơi điện tử trong giờ sinh hoạt, giờ học và đặc biệt trong Thánh Lễ.
 7. Trong buổi học, không ra khỏi lớp khi chưa có phép của Giáo Viên.
 8. Không xả rác, vẽ và viết lên bàn, ghế, hay vách tường. Không ăn uống hoặc nhai kẹo cao su trong lớp. Luôn giữ gìn Thánh đường sạch sẽ.
 9. Tuyệt đối không hút thuốc, không mang lửa, súng hoặc đồ vật bén nhọn nguy hiểm tới khuôn viên Giáo Xứ.  Khi đã đến trưởng, tuyệt đối không dùng bất cứ phương tiện nào (taxi, uber, v.v.) để trốn ra khỏi khuôn viên mà không được phép.
 10. Cần tham gia tích cực trong lớp và cần hỏi lại Giáo Viên khi chưa hiểu rõ bài học.
Trách Nhiệm Phụ Huynh Học Sinh

Xin lưu ý các giáo viên và nhân viên đều là những thành viên tình nguyện. Chúng tôi mong muốn giúp con em của quý vị thành công trong việc học tập.

 1. Phụ huynh phải đưa con em đến Trung Tâm lúc 9:35 sáng vì giờ học bắt đầu đúng giờ lúc 9:40 sáng. Nhớ kiểm tra đầy đủ sách vở, đồng phục chỉnh tề trước khi đưa con em đi học.
 2. Phụ huynh có con em theo học tại Trung Tâm phải tự nguyện giúp Trung Tâm ít nhất một (1) lần (cho mỗi học sinh) trong một năm học, cũng như tham gia những sinh hoạt của Hội Phụ Huynh.
 3. Phụ huynh phải đến Văn Phòng để điền đơn xin phép khi các em cần nghỉ học, hoặc cần về sớm.
 4. Các em đến lớp 5 phút sau khi chuông reo, sẽ được kể là đến trễ. Ba (3) lần trễ học sẽ bị kể là vắng mặt một (1) ngày học. Nếu vắng mặt (3) ngày trong toàn niên học các em sẽ không được lên lớp.
 5. Khi học sinh làm mất sách giáo khoa, phụ huynh phải mua sách lại cho con em.
 6. Đón con em đúng giờ. Sau giờ tan học, Trung Tâm sẽ không chịu trách nhiệm về con em của quý vị.
 7. Học sinh vi phạm kỷ luật ba lần, xin phụ huynh cộng tác với Trung Tâm để tìm cách giúp các em.
 8. Trung Tâm không chịu trách nhiệm về các em học sinh rời khỏi khuôn viên Giáo Xứ trong giờ Lễ, giờ học hoặc giờ sinh hoạt thiếu nhi. Khi cần, phải có phép của Trung Tâm qua Giáo Viên hoặc Huynh Trưởng.
 9. Phụ huynh luôn nhắc nhở con em giữ quy định của Trung Tâm, thường xuyên quan tâm khuyến khích con em học hành, siêng năng làm bài tập ở nhà và ký nhận.
 10. Phụ huynh cần cộng tác với Trung Tâm bằng cách phải có mặt cùng với con em mình trong ngày Khai Giảng và Bế Giảng, tham dự Thánh Lễ, nghi thức Khai Giảng và Bế Giảng.
Saint Joseph Education Center

Policy

The Policy is to enhance learning, provide a good environment for students, and encourage them to respect his/her leaders, teachers and fellow peers.

Student Obligations
 1. Be in class on time according to St. Joseph Center’s schedule: 9:40 am.
 2. Wear Eucharistic Youth’s uniform: White blouse with Logo, Dark Blue Pants, and Scarf accordingly.
 3. Bring all required books, notebooks, pen, pencil, and homework to class.
 4. Respect teachers and each other - No side conversations during class or talking once class starts.
 5. Do not use improper language, talk loud, or fight with each other, and do not take other people's belongings.
 6. No use of cell phone, text messaging, ear phone, music or playing games in class or during Mass.
 7. During class session, do not leave class without the teacher’s permission.
 8. Pick up your trash and dispose appropriately. Do not litter, write on tables or walls. Do not eat, drink, or chew gum in class. Preserve the Church environment for cleanliness.
 9. Do not smoke; bring matches, gun, or sharp objects to classroom and Church premises. Absolutely do not use any means of transportation such as taxi, Uber, etc. to leave the campus without prior permission.
 10. Participate in conversation. Ask questions as necessary to understanding the lesson.
Parent Obligations

Please keep in mind that the teachers and staff are all volunteer members. We wish to help your children succeed in learning.

 1. Parents must bring their children to school at 9:35 am since the class begin on time at 9:40 am. Remember to check books, and uniforms before bringing your children to school.
 2. Parents must volunteer to assist the teacher at least one (1) time a year for each child as well as participate in the activities of Parents and Teachers Association.
 3. Parents must come to school office to fill out a permission form when your child is absent or needs excuse to leave early.
 4. If your child comes to class 5 minutes after the bell, they are marked tardy. Three (3) tardies count as one absence. If three (3) absences in a year, your child will not be allowed to promote to the next level.
 5. Once the students lost his/her textbooks, parents much buy replacement books for your children.
 6. Parents need to pick up your children immediately after class. After study hours, the parish has no responsibility for your children.
 7. When students have three violations of policy, parents will be notified of their misbehavior to find a way to improve.
 8. Saint Joseph Education Center is not responsible for your children leaving the premises during Mass parish, school or Eucharistic activities. Parents may obtain permission from the teacher or leader as needed.
 9. Parents are responsible to remind students to follow St. Joseph Education Center’s rules and regulations, encourage your children's education, and diligently assist in their homework and sign.
 10. Parents must collaborate, be present with your children during the first day of school, and attend the Opening Mass and Rite of Closing on the last date of school year.