Thông Báo
Announcements


Để chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa đến, năm này Giáo Xứ có 3 buổi tĩnh tâm do Linh Mục GioanKim-Pio Nguyễn Duy Lộc, C.Ss.R hướng dẫn.
Kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em đến dự 3 buổi tĩnh tâm dưới đây:
Thứ Năm - Ngày 7 Tháng 12, 2023 lúc 7 pm:
Chủ đề: ĐÓN "NHẬN" NHAU
Thứ Sáu - Ngày 8 Tháng 12, 2023 lúc 7 pm:
Chủ đề: ĐÓN "TIẾP" CHÚA
Thứ Bảy - Ngày 9 Tháng 12, 2023 lúc 6:30pm:
Chủ đề: ĐÓN "MỪNG" GIÁNG SINH
Thánh Lễ Trực Tuyến
Live Stream Mass Youtube
Bài Đọc Thánh Lễ
Mass Readings
12/10/23 🟣Chúa Nhật II Mùa Vọng - Năm B

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Huynh Đoàn Đa Minh
10:00 am:
Phụ Trách - Huynh Đoàn Đa Minh
12:30 pm:
Phụ Trách - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

12/03/23 🟣Chúa Nhật I Mùa Vọng - Năm B

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - TTGD Thánh Giuse
10:00 am:
Phụ Trách - Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
12:30 pm:
Phụ Trách - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể