Thánh Lễ Trực Tuyến
Live Stream Mass Youtube
Bài Đọc Thánh Lễ
Mass Readings
02/25/24 🟣Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm B

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Trung Tâm Giáo Dục Thánh Giuse
10:00 am:
Phụ Trách - Phong Trào Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ
12:30 pm:
Phụ Trách - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

02/18/24 🟣Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm B

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Phong Trào Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ
10:00 am:
Phụ Trách - Giáo Khu VI - Thăm Viếng
12:30 pm:
Phụ Trách - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể