Thông Báo
Announcements

HỘI CHỢ HÈ 2022

Thánh Lễ Trực Tuyến
Live Stream Mass Youtube
Lời Chúa
Liturgy
08/14/22 Chúa Nhật XX Thường Niên - Năm C

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh
10:00 am:
Phụ Trách - Giáo Khu 5 - Fatima
12:30 pm:
Phụ Trách - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

08/07/22 Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm C

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Trung Tâm GDTTG
10:00 am:
Phụ Trách - Giáo Khu 4 - Phục Sinh
12:30 pm:
Phụ Trách - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể