Thông Báo
Announcements

CHƯƠNG TRÌNH MÙA CHAY 2023


CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH 2023

Thánh Lễ Trực Tuyến
Live Stream Mass Youtube
Lời Chúa
Liturgy
04/02/23 👉 Chúa Nhật Lễ Lá - Năm A

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
10:00 am:
Phụ Trách - Phong Trào Đền Tạ
12:30 pm:
Phụ Trách - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

03/26/23 👉 Chúa Nhật V Mùa Chay - Năm A

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Huynh Đoàn Đa Minh
10:00 am:
Phụ Trách - Giáo Khu VI - Thăm Viếng
12:30 pm:
Phụ Trách - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể