Thông Báo
Announcements

Họp Hội Đồng Giáo Xứ

Chúa Nhật, ngày 23 tháng 01 năm 2022.
Kính mời quý thành viên Hội Đồng Giáo Xứ đến tham dự phiên họp hàng tháng lúc 2:00pm tại Nhà Nguyện Giáo Xứ.

Thánh Lễ Trực Tuyến
Live Stream Mass Youtube