Hình Ảnh Sinh Hoạt
Photos

Mừng Chúa Giáng Sinh 2019

Christmas Celebration 2019

Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Giáo Xứ

10 Year Anniversary

Cung Nghinh Đức Mẹ 2019

05/26/2019

Mừng Chúa Giáng Sinh 2018

Christmas Celebration 2018

Tiệc Chia Tay Hai Cha

Farewell - June 27, 2015

Kiệu Đức Mẹ và Thánh Giuse

Tháng Hoa 2015

Khởi Công Xây Dựng Đài Mẹ Lavang

Ground Breaking Ceremony - 3/22/2015

Mừng Cha Khả 10 Năm Linh Mục

10th Anniversary of Ordination (2003-2013)