Vietnamese Martyrs Parish, Sacramento, CA
English | Tiếng Việt
This is an example of a HTML caption with a link.
Giờ Thánh Lễ & Bí Tích

Chúa Nhật:  8am, 9:30am, 12pm

Thứ Hai, Thứ Ba: 8am

Thứ Tư - Thứ Bảy:  8am & 5:30pm

Lễ Trọng Buộc: 8am & 7pm

Chầu Thánh Thể: Mỗi Thứ Năm 8:30am - 8:30 pm & Thứ Sáu đầu tháng trước Thánh Lễ 5:30 pm

Rửa Tội

Chiều Thứ Bảy đầu tháng, sau lễ 5:30pm. Vì lý do đặc biệt có thể xin ngày khác. Lưu ý:  Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu phải dự khoá chuẩn bị theo Giáo Luật đòi buộc (GL khoản 851/2).  Lấy đơn nơi trưởng khu.

Giải Tội

30 phút trước các Thánh Lễ chiều Thứ Bảy, Chúa Nhật. Ngoài giờ, xin hẹn riêng các Cha.

Hôn Phối

Liên lạc với linh mục chánh xứ ít nhất 6 tháng trước ngày cưới.

Xức Dầu

Liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ:916.383.4276.

Rao Hôn Phối


Rao Hôn Phối


Cô Trần Thị Xuân Phương muốn kết hôn với Anh Vũ Minh Uy. Ai thấy ngăn trở xin trình cho linh mục xứ.

Hình Ảnh Sinh Hoạt

 >> Hội Chợ Xuân - Chiều Thứ Sáu <<   

>> Hội Chợ Xuân - Chiều Thứ Bảy <<   

>> Hội Chợ Xuân - Chủ Nhật <<

>> Lễ Giao Thừa  <<

>> Lễ Đầu Năm Xuân <<

Thông Báo trong Giáo Xứ:

1. Gia Nhập Giáo Xứ: Kính mời quí vị nào chưa gia nhập Giáo Xứ, xin ghi danh để thuận tiện cho việc lãnh nhận các Bí Tích và quyền lợi. Xin sớm liên lạc với văn phòng Giáo Xứ 913.383.4276 hoặc các Giáo khu để ghi danh.

2. Thay Đổi Địa Chỉ:xin vui lòng liên lạc văn phòng hay thông báo cho các trưởng khu để cập nhật hoá hồ sơ.

3. Các Trưởng Giáo Khu mời gọi thành viên đóng tiền Nguyệt liễm cuối năm. Cám ơn sự đóng góp quảng đại của quý vị cho việc xây dựng Giáo Hội tại Giáo Xứ.

Bản Đồ Chỉ Dẫn
Tin Giáo Xứ         

Bài Tin mừng : Mt 22, 15-21.

Bình thường nhóm biệt phái và nhóm Hêrôđê không thuận nhau vì, một đàng nhóm biệt phái là người ái quốc chống lại chính quyền Roma đang đặt ách đô hộ trên quê hương họ; đàng khác nhóm Hêrôđê thì ủng hộ chính quyền Roma để trục lợi.  Hai khuynh hướng mâu thuẫn nhau nhưng hôm nay cùng liên minh với nhau để gài bẫy Chúa Giêsu.
     Họ chất vấn Chúa bằng một cầu rất hóc búa: “Có được phép nộp thuế cho César không”? Nếu trả lời “có” thì nhóm biệt phái cho Ngài là phản quốc vì tiếp tay với ngoại bang; nếu trả lời “không” thì sẽ bị nhóm Hêrôđê tố cáo là Ngài phản động và chắc chắn Ngài sẽ bị chính quyền bắt giữ.
     Nhưng, Chúa Giêsu giội cho họ một gáo nước lạnh khi trả lời: “Của César trả cho César, của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa”.  Chúa Giêsu đã thoát khỏi cạm bẫy thâm độc của họ; đồng thời dạy cho họ một bài học thực hành: có sự khác biệt giữa tôn giáo và chính trị. Tôn giáo không phải là để phục vụ cho chính trị, và chính trị cũng không để phục vụ cho tôn giáo.

Tháng 10 - THÁNG MÂN CÔI – 2014


Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xin dành trọn Tháng Mân Côi để cầu Hòa Bình cho Thế Giới và Đất Nước Việt Nam. Xin Ơn Thánh Hóa và Cải Thiện cho các tâm hồn, cho các Gia Đình, cho Giáo Xứ, và cho Giáo Phận.
Giáo Xứ cùng nhau dâng lên Mẹ Maria  những ý nguyện:
 Tôn Vinh Mẹ Maria
 Xin ơn thánh hoá và cải thiện các tâm hồn.
 Xin ơn bình an, yêu thương cho các gia đình và giáo xứ.
 Cho nhân quyền và công lý được tôn trọng tại Việt Nam và trên thế giới.
 Cho các bệnh nhân, các bậc cao niên đau yếu trong Giáo Xứ được Chúa nâng đỡ.
 Cho giới trẻ luôn có niềm tin vào Chúa Kitô, cho ơn gọi linh mục và tu sĩ.
Thực hành:

1. Rước kiệu Đức Mẹ:
• Chúa Nhật  19-10-2014  sau lễ 9:30 sáng.
2. Thực hiện Tràng Kinh Mân Côi Liên Tiếp: mỗi người nhận một chục kinh (1kinh lạy Cha, 10 kinh kính mừng, 1 kinh sáng danh) đọc trong tháng 10.
3. Đọc kinh chung nơi gia đình trong các giáo khu.
Cầu Nguyện Gia Đình tháng 10
***Bắt đầu lúc 5:30 giờ chiều Chúa Nhật
• 26-10-2014: Gđ AC. Ngọc Lệ, Phó giáo khu 5
Địa chỉ:  5134 Harston Way, 
Antelope CA 95843   916-832-1814

CHƯƠNG TRÌNH LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ 1-11 VÀ LỄ CẦU CHO CÁC LINH HỒN 2-11
1. Lễ Các Thánh, Thứ Bảy 01-11-2014: Năm nay Lễ Trọng Lớn nhưng không Buộc, và sẽ có 2 Thánh Lễ:
• 7:00 PM Thứ Sáu 31-10-2014
• 8:00 AM Thứ Bảy 01-11-2014
2. Lễ Cầu Hồn vào cuối tuần.
• Thứ Bảy 01-11-2014  5:30PM
• Chúa Nhật 02-11-2014 8:00AM, 9:30AM, và 12.00PM

1. Chích Ngừa Cúm Ngày 26-10, 2014 từ 9am - 3 pm:   Ban Y Tế Giáo Xứ sẽ hợp tác với phòng dược Walgreens giúp chích ngừa cảm cúm thường niên.
• Mọi người từ 7 tuổi trở lên, kể cả những ai có thai, nhất là cho quí vị lớn tuổi, ở trong cộng đoàn cũng như ngoài cộng đồng.
• Để chuẩn bị cho việc chích ngừa được chu đáo, xin tất cả mọi người tham gia ghi danh trước.
• Những vị có MEDICARE hoặc MEDICAL, xin mang theo thẻ bảo hiểm này.  Chúng tôi sẽ giúp xin MEDICARE và MEDICAL trả chi phí cho quí vị chích ngừa cảm cúm.
• Những vị có bảo hiểm sức khỏe y tế, xin quí vị cố gắng liên lạc với cơ quan y tế hay văn phòng Bác Sĩ gia đình mình để xin chích ngừa.
     Xin quí vị cũng giúp loan truyền thông báo này cho những người thân quen ở trong cũng như ngoài cộng đoàn, nhất là những ai có nhu cầu nhưng thiếu điều kiện cần giúp đỡ về tài chánh.

2. Giáo Xứ sẽ in Phong Bì Dâng Cúng 2014-2015: Năm rồi Nếu Gia Đình nào chưa có Phong Bì Dâng Cúng Hàng Tuần, Giáo Xứ tha thiết mời Quí Gia Trưởng liên lạc văn phòng giáo xứ hoặc trưởng giáo khu sớm để vào danh sách giáo xứ gởi đi ấn loát.  Cũng xin nếu địa chỉ  thay đổi hay sai cách nào xin báo cho giáo xứ. Rất biết ơn quí vị.

3. Tri Ân Quí Vị Dâng Cúng Bàn cho Hội Trường: Giáo xứ cần thay đổi toàn bộ bàn sắt trong hội trường vì nó hư hại, gẫy và có những chỗ sắt bén dễ đứt tay nguy hiểm. Bàn bằng nhựa khoảng 50$.  Cần ít ra 70 bàn dài. Xin quí vị dâng cúng cho một bàn. Rất biết ơn quí vị.
+ Gđ AC Chất $100  +Gđ AC Tuấn Hương $100
+ ÔB Nghĩa $100  +Ẩn danh $100
+ Ẩn danh $50   +AC Tuấn Tươi $200
+ Gđ Bác Sĩ Anh-Liễu $150

Trung Tâm Thánh Giuse - Giáo Lý Việt Ngữ

“Lúa chín đầy đồng, thợ gặt thì thiếu (Lc 10:2)”.

Trung Tâm Giáo Lý và Việt Ngữ cần thêm giáo viên cho năm tới, rất cần sự hy sinh cao quý của qúy vị trong việc làm tông đồ trong vườn nho Chúa qua việc dạy Giáo Lý và Việt Ngữ cho các con em của chúng ta. Xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho sự hy sinh của quý vị.
***Xin liên lạc với thày Sáu Tiến (916) 792-6488 hoặc  thầy Anh (916)743-3999

Bản Tin Mục Vụ

Bản Tin Hàng Tuần

Ý Nguyện và Lễ Dâng Trong Tuần

Sinh Hoạt Giáo Xứ Trong Tuần

Tin Giáo Hội Hoàn Vũ

Thế Giới Nhìn Từ Vatican 10/09/2014  

• Chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào cuối tháng Mười Một có thể có những khó khăn
• Đức Tổng Giám Mục Dennis Hart của Melbourne nói: Cần phải tìm kiếm những cách thức thông truyền tín lý trong những trường hợp khó khăn về mục vụ gia đình
• Nhận định của hai vị Hồng Y Hoa Kỳ về thực trạng mục vụ gia đình tại Mỹ
• Vấn đề của các gia đình Công Giáo ở Tây phương khác với những vấn đề mà các gia đình ở Phi Châu phải đương đầu
• Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16 có thể sẽ tham dự Lễ Phong Chân Phước cho Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục
• Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ sang thăm Pháp vào năm tới
• Quân khủng bố Hồi Giáo Bobo Haram gây thiệt hại nặng cho Giáo Hội Công Giáo tại Nigeria
• Các Giám Mục Iraq tố cáo tình trạng kỳ thị các Kitô hữu trong việc phân phối phẩm vật cứu trợ

  

         
Giáo Hội Việt Nam

Hình Ảnh Sinh Hoạt

Kiệu Tháng Mười 2013

Hội Chợ Hè 2013

Giổ Cha Ban Ba Năm

Mừng Cha Khả Mười Năm Linh Mục

Kiệu Tháng Hoa

Thứ Năm Tuần Thánh

Thứ Sáu Tuần Thánh

Thứ Bảy Tuần Thánh

Tĩnh Tâm Mùa Chay

Lớp Thánh Kinh