Vietnamese Martyrs Parish, Sacramento, CA
English | Tiếng Việt
This is an example of a HTML caption with a link.
Giờ Thánh Lễ & Bí Tích

Chúa Nhật:  8am, 9:30am, 12pm

Thứ Hai, Thứ Ba: 8am

Thứ Tư - Thứ Bảy:  8am & 5:30pm

Lễ Trọng Buộc: 8am & 7pm

Chầu Thánh Thể: Thứ Năm đầu tháng 5:00 pm & thứ Bảy đầu tháng sau Thánh Lễ 8:00 sáng.

Rửa Tội

Chiều Thứ Bảy đầu tháng, sau lễ 5:30pm. Vì lý do đặc biệt có thể xin ngày khác. Lưu ý:  Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu phải dự khoá chuẩn bị theo Giáo Luật đòi buộc (GL khoản 851/2).  Lấy đơn nơi trưởng khu.

Giải Tội

30 phút trước các Thánh Lễ chiều Thứ Bảy, Chúa Nhật. Ngoài giờ, xin hẹn riêng các Cha.

Hôn Phối

Liên lạc với linh mục chánh xứ ít nhất 6 tháng trước ngày cưới.

Xức Dầu

Liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ:916.383.4276.

Rao Hôn Phối


Rao lần thứ 1
  1. Anh Nguyễn Thanh Ben con ÔB. Nguyễn Hùng-Vân muốn kết hôn với Cô Trương Nga Ivy con ÔB. Trương Steven-Hương
  2. Anh Vũ Chí Hiếu con ÔB Vũ Chí Công-Là muốn kết hôn với Cô Nguyễn Thị Kim Tuyến con ÔB. Nguyễn Đức Côn.
  3. Anh Toàn Lâm con ÔB Lâm Hoàn Liên-Tính muốn kết hôn với Cô Nguyễn Tweety Thuý con ÔB. Nguyễn Văn Lịch-Mến
  4. Anh Đào Anthony con ÔB Đào Vũ Davis-Anh muốn kết hôn với Cô Nguyễn Trâm con ÔB. Nguyễn Văn Mầu-Dinh
Ai biết những đôi trên có gì ngăn trở, xin trình lên linh mục xứ.

Hình Ảnh Sinh Hoạt

 >> Hội Chợ Xuân - Chiều Thứ Sáu <<   

>> Hội Chợ Xuân - Chiều Thứ Bảy <<   

>> Hội Chợ Xuân - Chủ Nhật <<

>> Lễ Giao Thừa  <<

>> Lễ Đầu Năm Xuân <<

Thông Báo trong Giáo Xứ:

1. Gia Nhập Giáo Xứ: Kính mời quí vị nào chưa gia nhập Giáo Xứ, xin ghi danh để thuận tiện cho việc lãnh nhận các Bí Tích và quyền lợi. Xin sớm liên lạc với văn phòng Giáo Xứ 913.383.4276 hoặc các Giáo khu để ghi danh.

2. Thay Đổi Địa Chỉ:xin vui lòng liên lạc văn phòng hay thông báo cho các trưởng khu để cập nhật hoá hồ sơ.

3. Các Trưởng Giáo Khu mời gọi thành viên đóng tiền Nguyệt liễm cuối năm. Cám ơn sự đóng góp quảng đại của quý vị cho việc xây dựng Giáo Hội tại Giáo Xứ.

Bản Đồ Chỉ Dẫn
Tin Giáo Xứ     Bài Tin mừng : Ga 11,1-45.

Bài trình thuật việc ông Lazarô sống lại khá dài, có nhiều chi tiết, mỗi chi tiết đều có ý nghĩa, nhưng điểm nổi bật nhất là việc Đức Giêsu  làm cho kẻ chết sống lại, loan báo sự phục sinh thể xác sau này. Việc cứu sống Lazarô là sự phục sinh thể xác  cho chính Lazarô, nhưng việc cứu sống ấy còn báo trước cho chúng ta sự phục sinh thể xác của Chúa Giêsu và của mọi người nữa.
     Phép lạ phục sinh Lazarô như là một dấu chỉ: một đàng để làm vinh danh Chúa Cha nơi Người ; đàng khác, để cho các môn đệ tin rằng Người được Chúa Cha sai đến.  Lời tuyên xưng của cô Martha đã nói lên điều ấy: “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian” (Ga 11, 27) và trong số những người Do thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Chúa Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người (Ga 11,15).

Tối Thứ Năm Tuần Thánh   ngày 17-4-2014
7pm:  Thánh Lễ Tiệc Ly và Nghi Thức Rửa Chân.
Sau Thánh Lễ, kiệu Mình Thánh Chúa và Chầu Thánh Thể chung do Ca Đoàn hát lễ phụ trách.
• Đọc Sách Thánh:  Dòng Mến Thánh Giá
• Dâng của lễ:    Dòng Mến Thánh Giá
• Rửa Chân Tông đồ: Hội Legio Mariae, Hội Tôn Vương Đức Mẹ, PT Đền Tạ, Gia Đình Tận Hiến Đồng Công, Dòng Ba Đaminh, Các Bà Mẹ ,Cursillo,  CT Đặc Sủng,Khu5 , Khu 6, Thiếu Nhi Thánh Thể , Ban cắt cỏ.
Kiệu Thánh Thể : Phương du cho Thánh Thể:  Các Trưởng Thiếu Nhi
Giờ Chầu Thánh Thể  sau Thánh Lễ. (30 phút mỗi giờ chầu)
• 08:15pm – 8:45 pm: chung Giáo xứ ( Ca đoàn phụ trách)
• 8:45 pm – 09:15pm:  Hội Legio Mariae,  Khu 5, khu2, Canh tân Đặc Sủng, Gđ Đồng Công,Bảo trợ Ơn Thiên Triệu
• 09:15pm – 9:45pm: Liên Minh Thánh Tâm, Khu 3, Khu 4, Cursillo, Dòng Ba Đa Minh, Các Bà Mẹ
• 9:45pm – 10:15pm:  Phong Trào Đền Tạ, Khu 4, Khu 1,Tôn vương Đức Mẹ, Thiếu Nhi Thánh Thể

Thứ Sáu Tuần Thánh  ngày 18-04-2014 : Ăn Chay-Kiêng Thịt
06:00pm   Đi 14 Chặng Đàng Thánh Giá Ngoài Trời
+ Chặng 1: Linh mục xứ, Thầy Phó Tế      
+ Chặng 2: HĐ Mục Vụ và Tài Chánh
+ Chặng 3: Khu 1, Legio Mariae 
 + Chặng 4: Khu 2, Phong trào Đền Tạ 
+ Chặng 5: Khu 3, GĐ Tận Hiến Đồng Công
+ Chặng 6: Khu 4, Dòng Ba Đa Minh
 + Chặng 7: Các Bà Mẹ, Nhóm thu dọn Nhà Thờ
+ Chặng 8: TN Thánh Thể, Trung tâm Thánh Giuse
+ Chặng 9: Trật tự, Tôn vương Đức Mẹ 
+ Chặng 10: Canh Tân Đặc Sủng, Liên Minh Thánh Tâm
+ Chặng 11: Khu 6, Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu
+ Chặng 12: Khu 5, Cursillo
+ Chặng 13: Ca Đoàn, Bếp Thánh Gia
+ Chặng 14: Dòng Mến Thánh Giá
07:00 PM: Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu
• Bài Đọc 1: Các Bà Mẹ
• Bài Đọc 2: Phong Trào Đền Tạ
Sau phần phụng vụ sẽ để Thánh Giá cho mọi người hôn kính.
- Chương trình ngắm đứng, tháo đinh, táng xác và hôn chân Chúa ngay sau các nghi lễ phụng vụ.
- Kính viếng mồ và hôn chân Chúa ngày thứ Bảy tuần Thánh từ 8g30- 4:00PM

Thứ Bảy 19-04-2014 - Canh Thức Vượt Qua- Đại Lễ Đêm Phục Sinh
09:00 Am  Trang hoàng nhà thờ : chị Mỹ, ban phụng vụ
08:00 PM  Đêm Canh Thức Vượt Qua /Ae. Dự Tòng nhận Bí tích Thánh Tẩy
Đọc Sách Thánh và Dâng Lễ Vật
• Bài 1: Gia đình Tận Hiến Đồng Công 
• Bài 2: Hội Tôn Vương
• Bài 3: Dòng Ba Đaminh
• Bài 4: Ơn THiên Triệu
• Lời Nguyện Cộng Đồng: Legio Mariae
• Dâng Lễ Vật: Anh Chị Em Tân Tòng

Chúa Nhật 20-4-2014   Đại Lễ Phục Sinh   
8:00 am   Đại Lễ Phục Sinh-
9:30 am      Đại Lễ Phục Sinh
12:00 pm Đại Lễ Phục Sinh

Trung Tâm Thánh Giuse - Giáo Lý Việt Ngữ

GHI DANH HỌC GIÁO LÝ và VIỆT NGỮ  Niên Khoá Mới 2014-2015
Xin Phụ huynh ghi danh học sinh học Giáo Lý và Việt Ngữ vào các Chúa Nhật sau đây:
+Ngày 2/3/14  

+ Ngày 9/3/14  
+Ngày 6/4/14   

+Ngày 13/4/14 
+ Ngày 4/5/14            

+Ngày 11/5/14
từ   9am - 11:30am       từ   1pm - 2:30pm
Lưu ý: Tất cả học sinh mới và cũ đều phải ghi danh lại mỗi năm. Cần ghi danh sớm vì phòng học có giới hạn, cần đặt mua sách sớm và Ban Điều Hành dễ xắp xếp các lớp học. Bởi vậy nếu ghi danh trễ sau những ngày trên sẽ phải đợi đến năm sau.

Bản Tin Mục Vụ

Bản Tin Hàng Tuần

Ý Nguyện và Lễ Dâng Trong Tuần

Sinh Hoạt Giáo Xứ Trong Tuần

Tin Giáo Hội Hoàn Vũ

 CHÉN CƠM TÌNH THƯƠNG  

Cho Anh Chị Em Phong  Cùi,  Nghèo & Các Em Cô Nhi
Mùa Chay Thánh, Giáo Xứ có chương trình "Chén Cơm Tình Thương" để giúp đỡ  anh chị em nghèo khổ, và các em cô nhi tại Việt Nam. Ngoại trừ các Thánh Lễ có thu tiền lần 2 cho Giáo Phận Sacramento. Còn các Thánh Lễ chiều Thứ Bảy và Chúa Nhật khác trong suốt Mùa Chay, có thu tiền lần 2 cho chương trình “Chén Cơm Tình Thương”

Giáo Phận Sacramento   tổ chức chương trình ăn chay cầu nguyện 40 ngày liên tiếp cho việc bảo vệ sự sống bắt đầu từ ngày 5 Tháng 3.

Chương Trình Gây Quỹ   Hằng Năm của Giáo Phận Sacramento - Annual Catholic Appeal Giáo phận kêu gọi mọi người tham gia tích cực đóng góp cho chương trình gây quỹ gọi là Annual Catholic Appeal để giúp trong việc giáo dục: chủng sinh, học sinh; các chương trình xã hội. Sẽ thu tiền lần hai vào cuối tuần ngày 01và ngày 02 tháng 3 năm 2014.

Mass of ChrismTHÁNH LỄ TRUYỀN DẦU   được cử hành lúc 6 PM Thứ Năm ngày 10 – 04 - 2014 tại Nhà Thờ Chánh Tòa, 1017 11th St. Sacramento, CA 95814.  
Giáo Phận mời gọi giáo dân tham dự buổi cử hành trọng đại này để cầu nguyện cho các Linh Mục trong toàn Giáo Phận. Giáo Xứ không có thánh lễ ban chiều hôm nay, ngày 10– 04 – 2014.Ngày 27 Tháng 4, 2014 là Ngày Phong Thánh Cho Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị
và Đức Giáo Hoàng Gioan Hai Mươi  Ba. Xin
Hiệp Ý cầu nguyện!

 
  
  
  
  
  
  
 

 
                         


Hình Ảnh Sinh Hoạt

Kiệu Tháng Mười 2013

Hội Chợ Hè 2013

Giổ Cha Ban Ba Năm

Mừng Cha Khả Mười Năm Linh Mục

Kiệu Tháng Hoa

Thứ Năm Tuần Thánh

Thứ Sáu Tuần Thánh

Thứ Bảy Tuần Thánh

Tĩnh Tâm Mùa Chay

Lớp Thánh Kinh