Vietnamese Martyrs Parish, Sacramento, CA
English | Tiếng Việt
This is an example of a HTML caption with a link.
Giờ Thánh Lễ & Bí Tích

Chúa Nhật:  8am, 9:30am, 12pm

Thứ Hai, Thứ Ba: 8am

Thứ Tư - Thứ Bảy:  8am & 5:30pm

Lễ Trọng Buộc: 8am & 7pm

Chầu Thánh Thể: Thứ Năm đầu tháng 5:00 pm & thứ Bảy đầu tháng sau Thánh Lễ 8:00 sáng.

Rửa Tội

Chiều Thứ Bảy đầu tháng, sau lễ 5:30pm. Vì lý do đặc biệt có thể xin ngày khác. Lưu ý:  Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu phải dự khoá chuẩn bị theo Giáo Luật đòi buộc (GL khoản 851/2).  Lấy đơn nơi trưởng khu.

Giải Tội

30 phút trước các Thánh Lễ chiều Thứ Bảy, Chúa Nhật. Ngoài giờ, xin hẹn riêng các Cha.

Hôn Phối

Liên lạc với linh mục chánh xứ ít nhất 6 tháng trước ngày cưới.

Xức Dầu

Liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ:916.383.4276.

Rao Hôn Phối


Rao lần thứ 3


1. Anh Dương Anthony con ÔB. Dương Nghiêm-Châu muốn kết hôn với Cô Trần ÁiVy con ÔB. Trần Quốc Định-Thảo
2. Anh Đinh Ngọc Minh con ÔB. Đinh Văn Còm-Hoa muốn kết hôn Cô Nguyễn Thanh Thị Nga con ÔB. Nguyễn Viết Nghiễm-Ngoạn
3. Anh Nguyễn Tuấn Anh Tom con ÔB. Nguyễn Văn Tuyên- Mùi muốn kết hôn với Cô Phạm Hương Xuân con ÔB. Phạm Văn Bang-Nhàn
4. Anh Đỗ Toàn con ÔB. Đỗ Lyndon-Lan muốn kết hôn với Cô Trần Xuyến con ÔB. Trần Yến-Yên
Ai biết những đôi trên có gì ngăn trở, xin trình lên linh mục xứ.

Phân Ưu

 

 

Giáo Xứ xin thành kính phân ưu:


Cùng gia đình tang quyến Anh Chị Phương & Đạt và chị Hằng, và hai cháu.  Nguyện xin Chúa sớm đưa linh hồn Phêrô Đinh Hữu Đạt hưởng nhan thánh Chúa và xin Chúa ban muôn ơn lành an ủi cho gia đình tang quyến trong thời gian đau buồn này.

Hình Ảnh Sinh Hoạt

 >> Hội Chợ Xuân - Chiều Thứ Sáu <<   

>> Hội Chợ Xuân - Chiều Thứ Bảy <<   

>> Hội Chợ Xuân - Chủ Nhật <<

>> Lễ Giao Thừa  <<

>> Lễ Đầu Năm Xuân <<

Thông Báo trong Giáo Xứ:

1. Gia Nhập Giáo Xứ: Kính mời quí vị nào chưa gia nhập Giáo Xứ, xin ghi danh để thuận tiện cho việc lãnh nhận các Bí Tích và quyền lợi. Xin sớm liên lạc với văn phòng Giáo Xứ 913.383.4276 hoặc các Giáo khu để ghi danh.

2. Thay Đổi Địa Chỉ:xin vui lòng liên lạc văn phòng hay thông báo cho các trưởng khu để cập nhật hoá hồ sơ.

3. Các Trưởng Giáo Khu mời gọi thành viên đóng tiền Nguyệt liễm cuối năm. Cám ơn sự đóng góp quảng đại của quý vị cho việc xây dựng Giáo Hội tại Giáo Xứ.

Bản Đồ Chỉ Dẫn
Tin Giáo Xứ         

Bài Tin mừng : Mt 18, 1 5-20.

Trong bài Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói đến mối tương quan giữa mọi người trong cộng đoàn. Một trong những mối tương quan đó là sửa lỗi cho nhau. Khi một người phạm lỗi thì đều liên quan đến cộng đoàn. Vì vậy, với tinh thần anh em trong cộng đoàn ta phải sửa lỗi cho họ trong tinh thần yêu thương và kính trọng. Diễn tiến việc sửa lỗi này là tiệm tiến, phải đi từ kín đáo đến công khai:
          - Riêng ngươi với nó: giữa hai người.
          - Đem theo một hay hai người làm chứng.
          - Kể nó như người ngoại hay thu thuế.
     Tuy nhiên, thánh Matthêu ghi tiếp sau đoạn này (Mt 18,21-35) là có lỗi giữa hai cá nhân với nhau.  Trong trường hợp này thì giải pháp hay nhất là tha thứ.
     Mục đích của việc sửa lỗi này không phải nhằm lên án người có tội mà là thức tỉnh họ, giúp họ trở về với cộng đoàn. Cả hai trừờng hợp cần có sự cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ, nhất là việc cầu nguyện chung trong cộng đoàn.

Giáo luật về Bí tích Hôn phối

“Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly” (Mc 10, 9).


Hôn nhân không chỉ liên quan đến hai vợ chồng mà còn liên quan đến một phạm vi rộng lớn hơn, từ họ hàng hai bên cho đến xã hội, bởi vì gia đình là tế bào căn bản của xã hội. Gia đình có êm ấm thì xã hội mới ổn định và bền vững.
     Vì mang tính xã hội, nên hôn nhân cần được pháp luật chứng nhận và bảo vệ. Tại Việt Nam, về mặt dân sự ta có luật “Hôn nhân và Gia đình” được Quốc Hội thông qua ngày 09.6.2000, gồm 110 điều. Còn về mặt tôn giáo, trong bộ luật của Hội Thánh, được gọi là giáo luật, ban hành ngày 25.01.1983, có 111 khoản về hôn nhân.
Luật của Hội Thánh chỉ ràng buộc đối với người Công giáo. Khi đưa ra những luật này, Hội Thánh nhắm giúp con cái mình xây dựng một cuộc sống hôn nhân và gia đình bền vững, hạnh phúc, thánh thiện, thể hiện ơn gọi hôn nhân và gia đình như ý Thiên Chúa muốn.
1. Điều kiện cử hành bí tích Hôn phối
Để Bí tích Hôn phối thành sự, cần những điều kiện sau:
- Phải là một người nam và một người nữ, đã rửa tội.
- Hai người có tự do để kết hôn. Tự do ở đây có nghĩa là:
                 . Không bị ép buộc
                 . Không bị ngăn trở bởi luật tự nhiên hoặc luật Hội Thánh.
- Phải bày tỏ sự ưng thuận kết hôn của mình.
- Cử hành theo thể thức của Hội Thánh.
2. Các ngăn trở Hôn phối
Ngăn trở hôn phối là tình trạng hay hoàn cảnh làm cho cuộc hôn phối không thành sự hoặc bất hợp pháp.
Để có thể kết hôn thành sự, cả hai phải trong tình trạng tự do, không bị ngăn trở nào theo luật tự nhiên hoặc luật Hội Thánh. Những ngăn trở thuộc luật tự nhiên dựa trên hôn nhân như một định chế tự nhiên, chúng chi phối mọi người. Những ngăn trở thuộc luật Hội Thánh dựa trên bản chất bí tích của hôn nhân, cũng như trên mối liên hệ của hôn nhân với cộng đồng tín hữu, chỉ chi phối người Công giáo mà thôi.
Các ngăn trở hôn phối gồm có:
2.1. Ngăn trở do chưa đủ tuổi để kết hôn
Để kết hôn thành sự, nam phải đủ 16 tuổi, nữ phải đủ 14 tuổi. Tuy nhiên, Hội Đồng Giám mục của mỗi quốc gia có quyền quy định tuổi cao hơn để kết hôn hợp pháp. Tại Việt Nam, nam phải từ 20 tuổi trở lên, nữ 18 tuổi trở lên, theo như Luật Hôn nhân và Gia đình điều 9.
2.2. Ngăn trở do bất lực
Một trong hai người trước khi kết hôn đã mắc chứng bất lực, không thể chữa trị được. Bất lực khác với vô sinh. Bất lực là không thể giao hợp. Còn vô sinh là không thể có con. Việc vô sinh không phải là một ngăn trở hôn phối.
2.3. Ngăn trở do đã kết hôn
Một trong hai người còn bị ràng buộc bởi dây Hôn phối trước. Ngăn trở này chỉ chấm dứt khi:
- Người phối ngẫu chết.
- Hôn nhân thành sự nhưng chưa hoàn hợp, được Đức Giáo Hoàng đoạn tiêu vì lý do chính đáng.
- Hôn nhân giữa hai người chưa rửa tội được đoạn tiêu do đặc ân Phaolô nhằm bảo vệ đức tin của bên lãnh nhận phép Rửa tội, do chính sự kiện là bên được rửa tội lập hôn nhân mới, và bên không được rửa tội muốn phân ly.
2.4. Ngăn trở do khác biệt tôn giáo
Một bên Công giáo, còn một bên không Công giáo.
2.5. Ngăn trở do chức thánh Những người đã chịu chức thánh không thể kết hôn thành sự. Những người có chức thánh gồm: Giám mục, linh mục và phó tế.


Hội Lêgiô Mariae Họp: Kính mời toàn thể hội viên tới họp tại Nhà Nguyện sau Lễ 9:30 sáng Chúa Nhật tới 07-09-2012.

Khoá Học Giáo Lý Dự Tòng bắt đầu vào Thứ Ba ngày 9-9-2014 tại Trung Tâm Giáo Lý –Việt Ngữ.

Chương trình Giáo Lý Hôn Nhân năm 2014: bắt đầu từ ngày 28/9/2014 đến ngày 26/10/2014. Khóa học bắt đầu mỗi chúa nhật từ 3:30 pm đến 6:30 pm.  Xin ghi danh sớm. Xin liên lạc thày Sáu Tiến  916- 242-8458 hoặc văn phòng 916-383-4276

Tĩnh Tâm Hội Các Bà Mẹ Công Giáo: Thứ Bẩy Ngày 06-09-2014 tại từ 1pm đến 4pm giờ.

Tết Trung Thu tại Giáo Xứ
 Do Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Tổ Chức


từ 5:00pm –9:00pm   thứ Bảy 13-9-2014
Chương trình gồm có: Văn nghệ, múa lân, phát kẹo, rước đèn trung thu trong khuôn viên nhà thờ, thi đua lồng đèn. Có jump house cho các em nhỏ. 
 Đoàn Thiếu Nhi Thánh thế có bán thức ăn và lồng đèn.
 Có rút thăm giải thưởng.
Phần thưởng thi lồng đèn:
•Hạng nhất: $50.00   • Hạng nhì: $40.00   • Hạng ba: $30.00
•Hạng bốn;  hạng năm: hộp bánh Trung Thu
          Xin quý phụ huynh khuyến khích, giúp đỡ các em làm lồng đèn, cho các em cơ hội học hỏi các mỹ tục và văn hoá Việt Nam.  Các em ngoài giáo xứ thuộc Công Giáo hay không Công Giáo đều được mời tham dự Tết Trung Thu tại Giáo Xứ.

Trung Tâm Thánh Giuse - Giáo Lý Việt Ngữ

Họp Phụ Huynh Học Sinh Toàn Trường trong các lớp từ 9:30 am đến 3:15 chiều Chúa Nhật, ngày 7 tháng 9 năm 2014: 
Giờ Họp Ca sáng: Lớp Mẫu Giáo, Lớp 1, Lớp 2, Lớp Xưng Tội Rước Lễ, Lớp Thêm Sức và Lớp Vào Đời họp từ 9:30 sáng đến 10:30 sáng.
Giờ Họp Ca Chiều: Việt Ngữ:  Từ Lớp 3 đến Lớp 7 và Lớp Việt Ngữ Căn Bản họp từ 1:15 chiều đến 2:15 chiều. Giáo Lý: Từ Lớp 4 đến Lớp 9 họp từ 2:15 chiều đến 3:15 chiều

Danh Sách Học Sinh ghi danh được đăng trên bảng đặt ở trước sân Thánh Đường. Danh Sách này xếp theo thứ tự Số Phong Bì.  Quý phụ huynh học sinh cần có số phong bì của gia đình để dễ tìm thấy lớp và phòng của con em mình.

“Lúa chín đầy đồng, thợ gặt thì thiếu (Lc 10:2)”.

Trung Tâm Giáo Lý và Việt Ngữ cần thêm giáo viên cho năm tới, rất cần sự hy sinh cao quý của qúy vị trong việc làm tông đồ trong vườn nho Chúa qua việc dạy Giáo Lý và Việt Ngữ cho các con em của chúng ta. Xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho sự hy sinh của quý vị.
***Xin liên lạc với thày Sáu Tiến (916) 792-6488 hoặc  thầy Anh (916)743-3999

Bản Tin Mục Vụ

Bản Tin Hàng Tuần

Ý Nguyện và Lễ Dâng Trong Tuần

Sinh Hoạt Giáo Xứ Trong Tuần

Tin Giáo Hội Hoàn Vũ

Thế Giới Nhìn Từ Vatican 08/29-09/04/2014  

• Khủng bố Hồi giáo lại chặt đầu thêm một nhà báo Hoa Kỳ
• Đức Giáo Hoàng gọi điện thoại cho một linh mục Iraq
• Đức Giáo Hoàng nói: Giáo Hội phải ở trên tuyến đầu bảo vệ những người yếu thế

  

         
Giáo Hội Việt Nam

Hình Ảnh Sinh Hoạt

Kiệu Tháng Mười 2013

Hội Chợ Hè 2013

Giổ Cha Ban Ba Năm

Mừng Cha Khả Mười Năm Linh Mục

Kiệu Tháng Hoa

Thứ Năm Tuần Thánh

Thứ Sáu Tuần Thánh

Thứ Bảy Tuần Thánh

Tĩnh Tâm Mùa Chay

Lớp Thánh Kinh